021/2107510 - 0746027987

Adresa:

Strada Polona, nr 32 , ap 1, sector 1, Bucuresti

Angajatorii trebuie să scoată bani din buzunar pentru instruirea periodică a angajaţilor

Companiile sunt obligate să ofere angajaţilor instruiri periodice la interval maxim de şase luni cu privire la domeniul securităţii şi sănătăţii (SSM). Instruirea salariaţilor se va face în trei etape, în ordine, instruire introductiv-generală, instruire la locul de muncă şi instruire periodică, potrivit normelor pentru aplicarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.

„Instruirea periodică se face tuturor lucrătorilor (…) şi are drept scop reîmprospătarea şi actualizarea cunoştinţelor în domeniul securităţii şi sănătăţi în muncă.”

Companiile sunt obligate să instruiască atât personalul angajat al firmei, pe cei detaşaţi sau delegaţi de la alte companii, dar şi pe cei care muncesc pe o perioadă scurtă de timp.

Legea spune că instruirea angajaţilor se face pe cheltuiala angajatorului în timpul programului de lucru, fiind considerată muncă prestată.

„Intervalul dintre două instruiri periodice şi periodicitatea verificării instruirii vor fi stabilite prin programul de instruire-testare elaborat la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii”, potrivit normelor SSM.

Astfel, intervalul dintre două instruiri va fi de maximum şase luni, iar în cazul persoanlului tehnico-administrativ, normele legii SSM arată că intervalul poate fi de maximum 12 luni.

De asemenea, „verificarea instruirii se va face de către şeful ierarhic al celui care efectuează instruirea şi prin sondaj de către angajator/lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie/serviciile externe de prevenire şi protecţie, care vor semna fişele de instruire ale lucrătorilor, cnfirmând astfel că instruirea a fost făcută corespunzător.”

De altfel, în cazul în care un angajat lipseşte de la muncă timp de 30 de zile, îşi reia activitatea după un accident de muncă ori angajatorii aduc tehnologii noi în companie, instruirea periodică trebuie să fie făcută în plus faţă de cea programată la intervalul de şase luni faţă de cea anterioară.

„Fişa de instruire individuală va fi păstrată de către conducătorul locului de muncă şi va fi însoţită de o copie a ultimei fişe de aptitudini completate de către medicul de medicina muncii. Fişa de instruire individuală se păstrează în întreprindere/unitate, de la angajare până la data încetării raporturilor de muncă.”

Practic, fişa de instruire personală va fi păstrată în dosarul angajatului până când contractul acestuia se va încheia. Duă instruire, salariaţii sunt verificaţi, iar rezultatul testelor pe care le dau după instruire trebuie să fie scris în fişele de instruire individuală.

Angajaţii vor fi instruiţi în legăură cu legislaţia SSM, consecinţele care au loc prin necunoştinţa şi nerespectarea legislaţiei SSM, măsuri privind acordarea primului ajutor, stingerea icendiilor şi evacuarea clădirii şi riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională, specific companiei.

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published. Required fields are marked *