021/2107510 - 0746027987

Adresa:

Strada Polona, nr 32 , ap 1, sector 1, Bucuresti

Furnizor de servicii complete în specialitatea medicina muncii. Preocuparea permanentă este orientată atât către oferirea unor servicii medicale la cele mai înalte standarde calitative, cât şi către asigurarea unei cât mai bune eficienţe în raportul beneficiu/preţ/ calitate pentru clienţi.

Evaluarea stării de sănătate în cadrul examinărilor medicale la angajare, adaptare, periodice, la reluarea muncii, supreveghere medicală specială a grupurilor vulnerabile. Consilierea angajaţilor privind organizarea muncii, amenajarea ergonomică a locului de muncă, utilizarea în condiţii de securitate a substanţelor folosite în procesul muncii, precum şi repartizarea sarcinilor de muncă, ţinând seama de capacitatea şi aptitudinile fizice individuale. Diagnosticul şi monitorizarea bolilor profesionale şi a bolilor legate de profesie, monitorizarea bolilor cronice. Reabilitarea, reorientarea şi reinserţia profesională în caz de accident de muncă. Consilierea angajaţilor privind stilul de viaţă, ritmul şi regimul de muncă, promovarea sănătăţii. Colaborarea permanentă cu medicul de familie al angajaţilor, informarea asupra stării de sănătate, conform prevederilor legislative, solicitarea acestuia de a prelua în monitorizare afecţiunile decelate.
Identificarea riscurilor profesionale şi participarea la activităţile de evaluare a acestora. Consultanţă specifică medicina muncii în procedura de întocmire a documentaţiei şi de obţinere a sporurilor, identificarea noxelor şi a suprasolicitărilor profesionale, interpretarea buletinelor de determinări de noxe profesionale, prelucrarea informaţiilor rezultate din controlul medical periodic de medicina muncii şi eliberarea raportului medical în vederea obţinerii sporurilor conform legislaţiei în vigoare. Consilierea privind măsurile tehnico-organizatorice şi medicale ce se impun în cadrul companiei. Participarea la şedinţele periodice ale Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă. Întocmirea rapoartelor medicale periodice către angajator şi către autorităţile competente, conform prevederilor legislative. Identificarea şi propunerea programelor profilactice şi de promovare a sănătăţii angajaţ. Consilierea permanentă a angajatorului privind securitatea şi sănătatea în muncă, precum şi informarea operativă privind modificările legislative.
Printr-un program complex de evaluare a stării de sănătate, oferit angajaţilor, Examenul medical de specialitate– ce stabileşte starea curentă de sănătate, istoricul medical complet, evaluarea fizică, evaluarea regimului şi stilului de viaţă. Analize de laborator, cuprinzând bateria standard de screening , la care se pot adăuga analize biologice suplimentare în funcţie de rezultatele examenului clinic. Examinarea vederii şi a auzului, examinarea funcţiei respiratorii, precum şi a funcţiei cardiace. Interpretarea în context clinic a rezultatelor analizelor biologice şi investigaţiilor paraclinice. Program de monitorizare personalizat, recomandări medicale şi terapeutice.
Supraveghere medicală de specialitate a colectivităţilor de preşcolari şi şcolari oferită unităţilor de învăţământ, grădiniţe şi şcoli cu ciclu primar şi gimnazial, în conformitate cu legislaţia în vigoare (Ord. MSF 653/2001), consultanţă medicală de specialitate, întocmire anchetă alimentară, monitorizarea blocului alimentar.